De Nederlandse Landgeit

De Nederlandse Landgeit bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Het ras is goed aangepast aan ons klimaat. Door kruising met meer productieve buitenlandse rassen heeft de Nederlandse Landgeit op het punt van uitsterven gestaan. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar enkele exemplaren overgebleven. Vanaf die tijd heeft een groeiende groep enthousiaste fokkers het ras voor uitsterven behoed. 

Landelijke Fokkerclub Nederlandse Landgeit

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) is opgericht in 1982.

Het hoofddoel van de club is het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit. Dit doel probeert ze te bereiken door:

  • Het contact tussen fokkers en andere geinteresseerden te bevorderen. De regionale clubs organiseren regelmatig lezingen, bezoeken aan landgeitenfokkers, stallentochten en andere leerzame en gezellige bijeenkomsten.
  • Het bijhouden van een stamboek om inteelt tot een minimum te beperken.
  • Het organiseren van keuringen en het geven van fokadviezen om zo de fokkerij te stimuleren.
  • Het vier maal per jaar uitgeven van een clubblad vol informatie, zoals keuringsuitslagen, geboorteboek, dekbokkenlijst en andere wetenswaardigheden over de landgeit. 

Het ledenbestand is divers:

  • particulieren die fokken
  • particulieren die niet fokken maar alleen landgeiten houden
  • kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierentuinen
  • natuurbeheersinstanties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, begrazingsbedrijven, etc.)

Mocht u meer informatie willen of heeft u nog specifieke vragen, aarzel dan niet en stuur uw vraag via de mail of neem een kijkje op www.landgeit.nl.

Deel deze pagina